SINTERKLAAS in HAARLEM

welkom Sinterklaas!

 

Sinterklaas komt weer naar Haarlem!

 

Jongens, meisjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s. Sinterklaas komt ook dit jaar weer met zijn pakjesboot aan in Haarlem. Net als voorgaande jaren heeft hij het pittoreske Haarlem uitgekozen om zijn boot aan te leggen aan de kade van het Spaarne. De pakjesboot komt op zondag 18 november as vanuit de richting van Heemstede aangevaren.

 

Het zal ook dit jaar weer gezellig worden met vele zingende, dansende en reuze vrolijke Pieten. Nadat de Sint voet aan land heeft gezet stapt hij op de rug van Amerigo om een rondrit door de stad te maken. Aangekomen op de Grote Markt wacht hem een enorm ontvangst met de burgemeester als één van de gespannen wachtende Sint-fans.

 

De Stoomboot legt om 13:00 uur aan het Spaarne voor de Koudenhoorn t.o. de Valkestraat aan. We verwachten Sinterklaas en zijn pieten rond 14.15 uur op de Grote Markt.

 

 

 

 

 
 
 

De intocht wordt georganiseerd door de Stichting Intocht Sinterklaas in Haarlem.

U kunt contact met ons opnemen via dit contactformulier. LET OP! Het is niet mogelijk je via dit formulier aan te melden als Piet bij de intocht. Onze Pieten groep is compleet en wanneer wij uitbreiding zoeken communiceren wij dit op onze Facebook pagina.

 

.

Onze Spelregels

 

Regels geldend op het Spaarne bij binnenkomst boot en het evenemententerrein

 

De Grote Markt en de route zoals omschreven op deze website zijn op zondag 19 november van 07.00 uur tot 18.00 uur aangemerkt als Evenemententerrein.

 

Mensen die hun eigen boot meenemen naar de intocht zijn van harte welkom maar dienen rekening houden dat 5 kilometer Spaarne ook officieel evenemententerrein is met zijn eigen specifieke gedrags/vaarregels.

 

De schippers dienen te weten welke regels er gelden. De onderstaande specifieke vaarregels zijn in overleg met de waterpolitie opgesteld. Daarnaast blijven ook de algemene vaarregels van kracht. Elke schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip en de opvarenden. Geluidsoverlast door versterkte muziek en het veroorzaken van hinderlijke golfslag is ook niet toegestaan.

 

•Voor kinderen is een zwemvest verplicht.

•Overvolle boten worden verwijderd. Uitgangspunt is dat iedereen moet een zitplaats aan boord hebben.

•Schipper dient rondom vrij zicht te hebben vanuit de stuurpositie.

•Aanwijzingen toezichthouders en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

•Kom niet tussen de toezichthoudende vaartuigen en de boot van Sinterklaas.

•Water is koud, neem extra set kleding aan boord om onderkoeling te voorkomen.

•Kinderen mogen niet zitten op de brugleuningen en kaderanden.

•Op bruggen en bruggedeeltes waar gele afzetlinten hangen geldt een staverbod.

 

Een ieder is verplicht alle op het evenemententerrein geldende wettelijke, door de overheid gestelde regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de APV Gemeente Haarlem, de voorschriften en ontheffingen behorende bij verleende evenementenvergunning en door de Vergunninghouder gestelde Huisregels in acht te nemen.

 

Overtreding van de Huisregels van Stichting Intocht Sinterklaas in Haarlem wordt aangemerkt als een onrechtmatige daad jegens de vergunninghouder, evenals overtreding van door de overheid gestelde regels die de Vergunninghouder raken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de overtreding zal de Vergunninghouder overgaan tot civiele aansprakelijkstelling van de overtreder, op wie alle kosten worden verhaald.

 

Een ieder die zich binnen het evenemententerrein bevindt is verplicht:

 

Zich overeenkomstig de bepalingen van de Huisregels van Stichting Sinterklaas Intocht in Haarlem te gedragen;

Zich te gedragen overeenkomstig het gestelde door de vergunninghouder in communicatie- uitingen, zoals borden, flyers, displays etc.;

Aanwijzingen op te volgen die door of namens de vergunninghouder door middel van woorden, gebaren of tekens worden gegeven;

Informatie te geven die door of namens de vergunninghouder wordt gevraagd.

 

Het is binnen het evenemententerrein, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, niet toegestaan:

 

Reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te (laten) brengen en vlugschriften, drukwerken, circulaires of afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken;

In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;

Enige openbare inzameling of collecte te houden;

Evenementen, vermakelijkheden, bijeenkomsten en demonstraties te houden of te organiseren;

Foto-, video- en filmopnamen te maken, anders dan voor eigen gebruik, dan wel op enige wijze beschikbaar te stellen aan derden.

Commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;

Te venten of te colporteren;

 

© Copyright. All Rights Reserved.